תוכניות בוגרים

האות הבינלאומי לנוער פועל בין הגילאים 14-24, הארגון ממשיך את הליווי והתוכנית בפעילות במסגרות שונות
כמו – שנת שירות, שירות לאומי, תוכניות מנטורניג, מכוני מנהיגות וליווי בתהליך בחירה של "תמונת עתיד" לבוגר הצעיר לקראת עולם התעסוקה, ואו האקדמיה. אנחנו בעבודה ופיתוח מתמיד של מסגרות נוספות לצעיר בגילאי 18-24 לנושאים אלו של תעסוקה או אקדמיה והמשך ליווי במהלך ההרשמה למסגרות אלומוזמנים להיכנס לאפשריות הקיימות להרשם.