יש בך יותר משנדמה לך!

StepUp!

תכנית בינלאומית מובילה לפיתוח אישי והעצמה של האינדיבידואל, הקבוצה והקהילה.

התכנית מסייעת לצעירים וצעירות לגלות כי יש בהם יותר משנדמה להם, להגשים עצמם ולהפוך לבוגרים בעלי חוסן אישי, המקדמים את עצמם ואת הקהילה בה הם חיים.
משתתפי התכנית יוצאים למסע חווייתי, במהלכו הם מכירים טוב יותר את עצמם ואת הסביבה, זוכים לליווי אישי של מבוגרים משמעותיים, המסייעים להם להכיר את המתנות והחזקות שיש בהם, לטפח את יכולותיהם וכישוריהם, לחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלהם ולפתח תחושת אחריות אישית וקהילתית.
התכנית משלבת ליווי אישי לצד מפגשים קבוצתיים ומסייעת בחיזוק התא הקבוצתי/כיתתי, יצירת סביבה תומכת, הסתגלות בשנות המעבר, וחיזוק המעורבות החברתית בקהילה. בנוסף, התכנית מאפשרת ליווי והכשרת צוותים חינוכיים לליווי תהליכי של התלמידים.

רוצים לשמוע עוד?
מוזמנים ליצור קשר!

אלעד וינשטיין – מנהל תכנית !StepUp
050-5627308 | ELAD@AWARD.ORG.IL

תוכניות !StepUp

StepUp!

בבית הספר

תכנית במאגר גפ"ן מספר – 16635

תכנית ייחודית, המשלבת סדנאות, שטח ומפגשי עיבוד והקניית כלים תומכים לתהליך.
מתאימה לתלמידי חטיבה ותיכון בכל הארץ ובכל המגזרים.

תהליכי ליווי אישי וכיתתי
ליווי מועצות תלמידים
חיזוק תחום המעורבות החברתית
הכשרת צוותים חינוכיים
התכנית פועלת בבתי ספר תחת מספר סלים:

מענים פדגוגיים רגשיים
תת סל מנהיגות
ומעורבות בלמידה

חינוך חברתי-ערכי והעשרה
תת סל מענים חברתיים, ערכיים וקהילתיים

חינוך חברתי-ערכי והעשרה
תת סל חיים משותפים

מענים לאוכלוסיות במיקוד
תת סל אתגרים –
חברה ערבית

StepUp!

בכפר נוער ופנימיות

תכנית ייחודית של 'אות הנוער' בשיתוף עם המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער, שמציעים לפנימיות פלטפורמה המקדמת מנהיגות נוער, וכוללת תכנית פיתוח אישי ייחודית, במטרה לחזק את חוסנם של החניכים ולהקנות כלים משמעותיים לקראת יציאה לחיים עצמאיים והשתלבות בחברה.
כחלק מהתכנית חניכים יוצאים לקורסי מנהיגות של 'אות הנוער', מסעות וטקסים ולוקחים חלק בהובלת הפעילות בכפרים ובפנימיות כחלק ממנהיגות נוער ומעורבות חברתית.
התכנית אף מחזקת את צוות הפנימייה בהכשרות מיוחדות לצוותי ההדרכה ומאפשרת תהליכי פיתוח וליווי אישיים, שאינם תלויים בדמות הצוות בלבד.

התכנית נתמכת ע"י משרד החינוך והארגון הבינלאומי ופועלת כיום "בכפר הנוער כנות", "כפר הנוער עתיד יוענה ז'בוטינקי", "כפר הנוער ויצ"ו נחלת יהודה", "כפר הנוער הדסה נעורים" ו"כפר הנוער ויצ"ו הדסים".
בשנים הקרובות צפויים להיכנס לתכנית עוד כ-15 כפרים נוער ופנימיות. 

StepUp!

בקהילה

עבודה עם מחלקות נוער יישוביות ורשויות מקומיות
תכנית ייחודית, המשלבת סדנאות, שטח ומפגשי עיבוד והקניית כלים תומכים לתהליך.
מתאימה לתלמידי חטיבה ותיכון וצעירים ב'שנת מעבר' (שנת שירות, שירות אזרחי, Gap Year) בכל הארץ ובכל המגזרים.

 

  • תהליכי ליווי אישי וקבוצתי
  • חיזוק תחום המעורבות החברתית
  • ליווי נוער בשנות מעבר, גיל מצווה, מועצות תלמידים, קבוצות מנהיגות נוער ועוד
  • הכשרת צוותים חינוכיים
  • משלחות הדדיות בשיתוף עם הארגון הבינלאומי

StepUp!

הכשרות צוותי חינוך

תכנית ייחודית להכשרת צוותים חינוכיים לליווי נוער וצעירים ופיתוח חוסן אישי ,קבוצתי וקהילתי.

· חיבור לתכנית ומתודה בינלאומית
· כלים לליווי תהליך אישי וקבוצתי
· חיזוק תחום המעורבות החברתית בקהילה
· משלחות הדדיות עם צוותים חינוכיים בארגון הבינלאומי

לפרטים נוספים על תוכנית !StepUp